Ma 2020. május 25, hétfő, Orbán napja van.

  • images/stories/slide/szamos2004001.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004003.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004004.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004018.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004065.jpg

kultur

A településen működő intézménycsoport alaptevékenységei továbbra is:

1.  Kulturális értékek megőrzése:

                                             "Őseidnek szent hitéhez,
                                                nemzetséged gyökeréhez,
                                                ember ne légy hűtlen soha"

  Géberjén Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye északkeleti csücskében található 560 fős lelkes kis település. Földrajzi fekvéséből adódóan, mezőgazdasági település, s mint ilyen igen nehéz anyagi helyzettel kénytelen együtt élni.
Mindezek ellenére az itt élő emberek fontosnak tartják, hogy az egyén és a közösségviszonya kölcsönös legyen, részt vállaljanak a magyar nemzet kötelezettségei, feladatai végrehajtásában. A magunk szerény szűkös keretei, korláti között mi is arra törekedünk, hogy utódaink, a jövő nemzedéke számára jelet hagyjunk.
A hagyományok őrzése ápolása, igen fontos kiemelt feladat térségünkben. Úgy érezzük, hogy a mi vidékünk tiszta forrása lehet a nemzet kultúrának.
A családi programok, rendezvények keretében igyekszünk minél szélesebb rétegben elmélyíteni kultúránkat, magasabb színvonalú műveltséget biztosítani

   A Holt-Szamos partján lévő kis falvaknak lehetőséget adni, hogy nemzetiségre, korra, nemre való tekintet nélkül, felejthetetlen élményt és felismerést nyújtsunk, hogy természeti örökségünket óvni, ápolni és fejleszteni kell. A vízi fesztivál és holtág-túra maradandó és kellemes élményt nyújtson kis közösségünkön belül, s a rendezvény első állomása legyen egy hatalmas projekt megvalósításának. Mélyítsük el a résztvevőkben, hogy a vízi fesztivál az által, hogy megismerjük a Holt_Szamos adta lehetőségeinket, és megtanuljuk kiaknázni nemcsak számunkra, hanem unokáink számára is a jövőt jelenti.

Szüreti felvonulás és mulatság

Géberjén község neve a Szamosmenti térségben szüreti felvonulásairól lett közismert. A településen az idei évben tizenkilencedik alkalommal rendezzük meg a nagy sikerű és csodálatos látványú, hangulatú felvonulást és mulatságot. Évről évre visszatérő vendégeink vannak, s ezek között már jelentős számban külföldiek is vannak.
Az elmúlt évek során önerőből szerény anyagi körülmények között sikerült megrendezni a programot. Azonban az ifjúsági közösség és a programmal érintett települések lakosságának nagyon pozitív visszajelzései miatt is úgy gondoltuk, hogy tovább folytatjuk a hagyományok ápolását és szeretnénk tovább fejleszteni a felvonulást szüreti napok vagy fesztivál keretein belül.
A felvonulás egy létező, a fiatalok körében nagyon népszerű programként először 1990-ben került megszervezésre. A fiatalok az évek során természetesen cserélődtek – volt, aki családi kapcsolatok kialakulása miatt, volt, aki munkája miatt nem tudott már részt venni tevékenyen és persze voltak, akik "kiöregedtek" de mindig voltak és lesznek újabb generációk, akik tovább folytatják a megkezdett hagyományok ápolását.
Nagy presztízsre tett szert a néptánc felvonuláson való részt vétel mindenki körében. Évről évre kíváncsi szemek várják, hogy melyik lesz a legszebben feldíszített lovas fogat, hogy melyik pár táncolja legszebben a szatmári táncokat, kinek lesz legszebb és legjobban hagyományőrző a ruhája. Pontosan ezért nemcsak az ifjúságnak jelent ez sokat, hanem az idősebb generációknak is, akik nagyon szívesen emlékeznek és beszélgetnek a látottak alapján a saját idejükben megvalósuló dolgokról. Tőlük egyébként, is nagy segítséget kapunk a hagyományok eredeti formában történő megőrzéséhez.
A nagyszüleink számára természetes közlekedési eszközt, a lőcsös szekeret – ami ősi magyarságunk is bizonyítja – megismerik gyerekeink. Megőrzik mindazokat a szokásokat, amivel őseink az őszi betakarítást, a jó munkát és termést dicsérték. Természetessé válik számukra, hogy ezt az értéket őrizni és továbbadni kell.
Ezért is gondoljuk úgy, hogy nem szabad hagyni, kialudni a lángot, tovább kell vinnünk, hogy a későbbi generációk is büszkék lehessenek szatmári gyökereikre és ehhez a hagyományokat is ismerjék.
Különösen büszkék vagyunk arra, hogy tánccsoportunk megalakulásához is a szüreti felvonulások, adták az alapötletet, ide vezethetők vissza a gyökerek. Az pedig, hogy a település régi nevét vették fel: Gabrian, már visszaigazol bennünket, s tudjuk, hogy mindig lesz valaki, aki kicsiny településünkön őrzi a lángot.

2.  Lakossági igényeken alapuló műsorszolgáltatás, a fiatalok közösségi szórakozási igényeinek      kielégítése

"A táncban benne van kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság mind együtt.
Az egyik ember ezt szereti, a másik azt, de nincs, kinek ne tetszenék a tánc."
                                                                                              (Kalidásza)

A nagyterem megléte eddig még alkalmas volt a rendezvényeink esztétikus, korszerű lebonyolítására, de sajnos a tetőszerkezet illetve a födém erőteljes megrokkanása miatt, az idei évben minimálisra csökkentettük a művelődési ház rendezvényeinek számát. Nagy vihart kavart a településen, a felújításra beadott pályázatunk. Sajnos félre tájékoztatás miatt, többen voltak, akik ellenezték, de bizonyára, amikor a szép és tágas, a mai kor követelményeinek megfelelő épületben lesz lehetőségük művelődni, szórakozni, új ismeretet szerezni vagy tanulni bizonyára ők is nagyon sokszor betérnek ide. A nyári nagyrendezvényeket (pl. Falunap, vagy Vízifesztivál) azonban továbbra is szabadtérre szervezzük a nagy létszám miatt. Ki fogunk egy olyan helyet alakítani, ahol fix színpad és a színpad felett egy féltető biztosíthatná a zavartalan lebonyolítást. Ez lehetne az iskola udvarán, vagy a bástyánál kialakítunk egy parkot, s ott bonyolítjuk a rendezvényt.

3.  Ismeretterjesztés, információszolgáltatás

"Ahogyan a használatból kikopott vasdarab rozsdásodni tud,
úgy indul romlásnak a tétlenségre kárhoztatott elme."
                                       (Részletek...    Leonardo da Vinci)

A Művelődési Ház mindennapjainak tevékenységét leginkább a szolgáltatások, kielégítése tölti ki. Legfontosabb feladat a látogatók információhoz való jutásának biztosítása. Ez az internet meglétének köszönhetően megoldott.
Az idei év egyik legfőbb feladata lesz a szolgáltatási funkciók hatékonyabb kihasználása, amit csak úgy érhetünk el, ha minden réteg jobban megismeri a lehetőségeket. Tájékoztatás honlapon és helyi újságon keresztül, minden hónapban.
Augusztus hónaptól megújult a Géberjéni honlap! Szeptemberben újra megjelenik a Géberjéni Hírmondó!
Hosszú idő óta készülünk már rá és ma végre megtörtént: új köntösben jelentkezik a Géberjéni honlap! A megújításra nem egyszerűen esztétikai szempontok miatt volt szükség, hanem a biztonság miatt is. A régi honlap 2005 eleje óta működött.

"A nyelvtudás nem kiváltság, csak előny"

Örömmel jelentem be, hogy új szolgáltatásokkal bővül a telekunyhó szolgáltatási köre. Igaz, az öröm mellett üröm is van.  Nagyon sok vitára ad okot a telekunyhó működése. Sajnos nagyon sokan nem tudják, mi is a teleház szerepe a település életében. Mik azok a szolgáltatások, amelyek bárki számára hozzáférhetőek? Éppen ezért röviden ismertetem, hogy mi is az a teleház?
A teleház egy olyan hely a településen, ahova bárki betérhet, akár ha problémája van, akár csak jól szeretné érezni magát, internetezni szeretne vagy csak egyszerűen megíratni egy levelet, vagy egy kérvényt. Kötelességünknek érezzük a problémák megoldását, de éppígy fontosnak tartjuk a szórakozási lehetőségek felkutatását, programok szervezését. Minden teleházban található fax, fénymásoló, Internet elérési lehetőség, számítógépek tehát mindazok a modern irodatechnikai és számítástechnikai eszközök, amelyek egy kis közösségen kívül máshol így koncentráltan nem találhatóak meg, és a mai világban elengedhetetlen kellékei a fejlődésnek, amelyre a településünknek nagy szüksége van.

Alapszolgáltatásaink:

-   Civil szervezetek kiszolgálása, központja.
-   Ügyintézési segítségnyújtás, közreműködés.
-   Internetelérési lehetőség. / Pályázatok, MÁV és Volán menetrendek, Minisztériumi honlapok, szórakozási      lehetőségek, üdülés, egészségmegőrzés, elektronikus könyvtár és lehetne sorolni a végtelenig
-   Elektronikus levelezés a polgárok számára. ( E-mail )
-   Közhasznú tájékoztatás
-   Helyi hirdetések
-   Irodai szolgáltatás  ( pl.: irodatér, fax, másolás)
-   Multimédia- használat.
-   Számítógépes munkák elvégzése.
-   Számítógépes játékok
-   Falugondnoki szolgáltatások elérhetőségei
-   Nyelvtanulás
-   Álláshirdetés és keresés

Az utóbbi két szolgáltatás most kerül bevezetésre a telekunyhóban. Nyelvtanulási lehetőségek angol, német, és francia, tíz tanfolyam, modul segítségével. Természetesen távoktatás keretében, de csak On-line szolgáltatás igénybe vételével. Ezek a tanfolyamok kezdő és haladó, alap és középfokú nyelvvizsgára készítenek fel, kb.: 80. 000 feladatlap megoldásával, a program javítja, és folyamatosan értékeli a felkészülőt. A különböző modulok egymásra épülnek s halmozottan is, értékelik a tanulókat. Akinek szaknyelvre is szüksége van, az is megtalálja magának a megfelelő szaknyelvet / orvosi…
A teleházak megállapodást kötnek az Inform – Médiával, s ezáltal lehetősége nyílik bárkinek ingyenes on-line hirdetést feladni, a Szabolcs On-Line-n. Szintén itt lehet állást keresni, illetve önéletrajz és szakma megjelölésével saját magunkat beregisztráltatni az álláskeresők listájára.
Emagyarország pont szintén egy olyan hely, amelynek szolgáltatásain keresztül a világ megismerhető. Egyre több helyen látunk ilyen táblákat, ami jelzi az ilyen pontokat. Ide bárki betérhet, akárhonnan érkezik s ingyenesen, vagy minimális géphasználatért használhatja a szélessávú internetet. Településünkön ez a szolgáltatás pályázati támogatással lett bevezetve, s hat éve már a használata ingyenes. A pályázati támogatás egyik feltétele volt a munkaidőn túli és a hétvégi nyitva tartások. Sőt az állandó kérdőívek egyik fő kérdése: van –e igény későbbi vagy hosszabbított nyitva tartásra.  Sajnos ez a vita alapja. Mert igen inkább legyenek itt a fiataljaink, kulturált körülmények között, mint az oly kétes pletykákkal fűszerezett bisztróban, hisz nincs is más lehetőségük. Folyamatban az Ifjúsági Közösség megújítása, hisz a régiek elkerültek a településről, dolgoznak, vagy családot alapítottak. Remélhetően a szabadidejüket itt töltik el közösen, együttműködve más szervezetekkel, hasznos és tartalmas programokkal töltik be a művelődési házat. Olyan kevés az ilyen hely, ahol minden együtt, csak ki kell, használni meg kell tölteni tartalommal. Éppen ezért ötletláda, lesz elhelyezve a teremben, s együtt találjuk ki, hogy mit valósítsunk meg. Igyekszünk az új szolgáltatások bevezetésével a térségben lévő súlyos szociális problémákat orvosolni, többek közt a munkanélküliséget, a nagyfokú szegénységét. Pályázati lehetőségek felkutatásával, a különböző intézmények összefogásával, közösségek újra szervezésével, amelyek a község életminőségének javulását eredményezhetik.
Bízzunk benne, hogy az épület felújításával ez a szolgáltatás újból folyamatos lesz, mert sajnos az év folyamán a szeszélyes időjárás viszontagságai a kuckót sem kímélték, a legutóbbi beázás alkalmával szinte bokáig ért a víz.

4.  Civil szerveződések segítése

Továbbra is nagyon fontos a kapcsolattartás és a kapcsolatépítés a településen élők minden korosztályával, s különösen a civil szerveződések tagjaival, mert hatékony színvonalas munkát csak egymással együtt működve lehet megvalósítani

RENDSZERES MŰVELŐDÉSI FORMÁK:

Gabrian tánccsoport: Minden péntek 17.00 – 20.00 óráig

Vezető: Máténé Vincze Andrea. Technikai segítség (kotta fénymásolás, plakát, meghívó készítés, rendezvényeken hangosítás, igény szerint stb.)

Kis Gabrien a nagy csoport utánpótlása:   

 Vezető: Máténé Vincze Andrea Technikai segítség (kotta fénymásolás, plakát, meghívó készítés, rendezvényeken hangosítás, igény szerint stb.)


Ezüstfény Nyugdíjas Egyesület: Minden második hét hétfő 17.00 – 19. 00 óráig

Vezető: Kozma Miklós. Igény szerinti technikai ill. szervezési segítségnyújtás


Géberjén Község Nőegyesülete: Minden vasárnap 15.00 - 18.00 óráig

Vezető: Szabó Gabriella Judit

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉG:

Igény szerint az iskolai, óvodai szabadidős, kulturális tevékenységhez szervezési, technikai szolgáltatás biztosítása.

KÖZSÉG CIVIL SZERVEZETEI, RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉG:

Igény szerinti szervezési és technikai szolgáltatás, működéshez, megbeszélésekhez szükséges helység biztosítása.

5.  Határon túli kulturális kapcsolatok ápolása

   Az idei évben tovább mélyítjük testvér települési kapcsolatunkat. A kapcsolatok fejlesztése elengedhetetlenül szükséges feladat, mivel a testvértelepülések nagymértékben elősegítik a település társadalmi fejlődését. Kulturális értékeink megőrzése, ápolása, fenntartása valamint hagyományaink bemutatása más országok állampolgárainak, fontos feladat számunkra.
A Holt-Szamos ölelésében egy aprócska szigetként helyezkedik el a településünk. Állampolgáraink nemcsak a helybeli közösségszervezésben vállalnak szerepet, hanem a határon túli magyar nemzetrészekkel való kulturális és személyes kapcsolatok építésében is.
Négyszázötven kilométerrel keletebbre, Erdélyben, a Hargita hegység lábánál ugyanilyen szigetként fekszik 1500 fős testvértelepülésünk: Homoródalmás Mindkét falu fő vonzereje a környezet festői szépsége. Testvérkapcsolatunk öt éve kezdődött el, azóta több közös programot valósítottunk meg, amelyeken 6 éves gyermekektől kezdve a nyugdíjas korcsoportig összesen több százan vettek részt.
1848. március 15. a magyar nemzet legegységesebb ünnepe, melynek emléke – éljen a világ bármelyik pontján - büszkeséggel és melegséggel tölti el minden magyar szívét. 160 éve ez az ünnep az, amely azokat a történelmi emlékeket idézi fel, amikor a nemzet egyetlen célért küzdött: a független, szabad, demokratikus Magyarország megteremtéséért.
Településünk ezt a napot méltóan megünnepelte. Még sohasem volt ennyire meghitt, s bensőséges az ünnep hangulata, mondták a résztvevők. Könnyes szemmel köszönték meg a Homoródalmási Ifjúsági Egyle, a Merke Ifjúsági és Kulturális Egyesület s Gabrian tánccsoport tagjainak ezt a felejthetetlen élményt.

Csereüdülések tovább folytatódnak a két település között, így jobban megismerhetjük egymás kultúráját, illetve természeti és épített örökségét.
Július hónapban az általános iskolai gyerekek vehettek részt a Homoródalmási kézmíves táborban. Rengeteg élménnyel és ismerettel lettek gazdagabbak.
Fotók megtekinthetők az iskola honlapján. (Tovább>>>)

Augusztusban fiataljaink egy csoportja megy a Csengeri Ifjúsági Egyesülettel egy hetes táborba, szintén Homoródalmásra.
Az idei évben tervezzük, hogy a szüreti felvonulásra meghívjuk az ottani csősz párokat. Náluk az a hagyomány, hogy csak a tizennyolc évesek lehetnek szüretesek. Ők is különböző szüreti táncokat mutatnak be, de csak este, - a felvonulás közben énekelnek. Külön érdekesség, hogy csőszök, és csőszlányok többsége lóháton vonul.


Vissza

Elérhetőségek

email m

Géberjén Község Önkormányzata

 

4754 Géberjén

Móricz Zs. utca 30/A

 

Tel/Fax:

+36 44 357 - 231

 

Hivatalos E-mail cím:

mateneandi.vincze@gmail.com

 

mee

diszoklevel

gabrien

 

uj-tabla-3-rgb

 

epont2

 

roma log