Ma 2020. május 25, hétfő, Orbán napja van.

  • images/stories/slide/szamos2004001.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004003.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004004.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004018.jpg
  • images/stories/slide/szamos2004065.jpg

iskola

"Látszólag olyan egyszerű dolog a gyerekkel együtt lenni, őket a világ dolgaival megismertetni, szeretettel venni őket körül. Mégis nem minden embernek sikerül. Nehezen megtanulható az a hang, az a szó, az a tekintet, amely a gyermekben bizalmat kelt és megajándékoz engem - aki szólok hozzá - a tekintetével. Meghallgat, majd hallgat rám, s én értem; nekem mindent megtesz gondolkodás nélkül, mert én kérem. Minden gyerek egy egyedülálló csoda, jó és kevésbé jó tulajdonságaival együtt. Segítenünk kell abban, hogy a pozitív tulajdonságainak erősítésével folyamatosan visszatérő sikerélményhez jusson.

(Hűvös Éva: Megkondul a harang)

Az intézmény neve: Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Az intézmény székhelye, címe: 4754 Géberjén, Kossuth út 7-11.
Óvodavezető: Máté Jánosné
Telefon: 44-357-224
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Az intézmény fenntartói:
- Géberjén Község Önkormányzata
- Fülpösdaróc Község Önkormányzata

Óvodai csoportok száma: 2

Az óvodás gyermekek egészségügyi vizsgálatát ellátja:
Dr. Vizi Mihály háziorvos

Az óvodai férőhely: 50 fő

Az intézmény alaptevékenysége:
- 819-11 óvodai nevelés
- Iskolai életmódra felkészítés

   Óvodánk a falu központjában található, gyönyörű környezetben. Az udvarán öt hatalmas tölgyfa, s egyéb ősmagyar fák nyújtanak árnyékot az itt játszadozó csöppségek számára. Itt ahol a levegő is áthatóan tiszta, csendes csak madárzajtól, s gyerekzsivajtól hangos környezetben, szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal együttműködve, a családi nevelésre építve segítjük elő a gyermekek személyiség fejlődését.
   Az intézményünkben folyó nevelőmunkát egyénileg írott, saját Óvodai Nevelési Programunkra alapozzuk, amely program az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára épül.
   Foglalkozásformáinkat a programunk által meghatározott nevelési területek alakítják. Ezeken keresztül valósulnak meg nevelési céljaink, adjuk át gyermekeink számára az elsajátítandó ismeretanyagot, illetve fejlesztjük készségeiket, képességeiket. Speciális, helyi programunk az alábbi nevelési területeket öleli fel:
*   Anyanyelvi és irodalmi nevelés - mese, vers, beszédművelés
*   Zenei nevelés - ének, zene, ritmika
*   Vizuális nevelés - ábrázolás, manuális tevékenységek
*   A tárgyi világ tevékeny megismerése:
*   Környezetismeret
*   Matematikai alapismeretek
*   Testnevelés - mozgás és egészséges életmód
*   Foglalkozáson kívüli nevelési területnek számítanak a szabad játéktevékenységek és a munka jellegű      tevékenységek.

    Nevelőmunkánk alakításában is törekszünk az iskolánkkal való együttműködésre, nevelési illetve oktatási elveink, céljaink és feladataink összehangolására, egységes megfogalmazására. Nagycsoportosaink iskolakezdésre való felkészítésében figyelembe vesszük az iskolánk első osztályaiban alkalmazott kompetencia alapú oktatás sajátosságait, követelményeit.
   Óvodapedagógusaink a fent említett irányvonalakra, a pedagógia értékeire támaszkodva egységes nevelőmunkát folytatnak valamennyi csoportunkban.
Az idei évben szeptemberi kezdéssel gyermekeink önkéntes jelentkezés alapján, heti rendszerességgel, különböző csoportból kiemelt különfoglalkozásokon vehetnek részt. Ezt a célt szolgálják a néptánc, zeneovi (nagycsoportosoknak: furulyatanítás), ovitorna különfoglalkozások. Hitoktatáson heti egy alkalommal vesznek részt a gyermekek igény szerint.
   Óvodapedagógusaink hitbeli meggyőződéssel és tudatos pedagógiai munkával segítik elő a rájuk bízott gyermekek testi, lelki és értelmi fejlődését. Személyes példájukkal, életükkel, szakmai hozzáértésükkel, szeretetükkel nevelik a gyerekeket.
   Ez az egyik oka, hogy egyre több gyerek érkezik hozzánk a környező falvakból, akiknek a szállítását önkormányzatunk  20 fős kisbuszával oldjuk meg. Természetesen továbbra is szeretettel várunk minden óvodáskorú gyereket.
   Óvodánk rövid története: 1960-ig csak nyári óvodaként működött Fülpösdarócon és Géberjénben is. Ekkor vezették be az egész napos egycsoportos óvodát Géberjénben és ekkor már ide járnak a gyermekek Fülpösdarócról. 1976-tól kétcsoportos lett az óvoda három óvónővel és két dajkával. 2005. évtől, a gyermeklétszám csökkenése és a normatív támogatás változása miatt egycsoportos óvoda működik két óvónővel és egy dajkával. A 2009 szeptemberétől várhatóan három óvónő, két dajkával működünk.
Az óvoda épülete: A volt Jékey - kastély jobb szárnyának helységei, 2 csoportszoba, 1 játékszoba, folyosó és mosdó. A konyha közös az iskolával, óvodaudvar babaházzal, mászókával, csúszdával, homokozóval.
Az óvodai csoportszobák világosak, szépek, megfelelően felszereltek. Tornatermünk sajnos nincs, de az Általános Iskola tornatermét heti 2 alkalommal, délelőtti órákban igénybe vehetik a gyerekek. Az óvoda felszereltsége jónak mondható.
   Játékkészletünk folyamatos pótlást igényel, amit főként fejlesztő - ezen belül memória, finommotorika, logikus gondolkodást, fejlesztő eszközökre, játékokra vonatkozik. Ebben az évben az Comitment pályázat (bevételéből) erre a célra 340.000 Ft-ot fordítottunk.
   Audiovizuális eszközállományunk is folyamatosan bővül. A már meglévő CD lejátszó, TV, DVD lejátszó, videó, rendelkezünk. Szintén pályázati pénzből sikerült a gyermek asztalokat és székeket a kis csoportban lecserélni, esztétikusra és kényelmesebbre.
   Óvodánk nyitott és befogadó. Keressük a családokkal történő "párbeszéd" és együttműködés új lehetőségeit az eredményesebb együttműködés és együttnevelés érdekében
A nyár sem múlik el események nélkül, mert sor kerül a fűtés korszerűsítésére, illetve kisebb munkálatokra is. Így szeptembertől még esztétikusabb, modernebb és gyermek központúbb óvodába várjuk a hozzánk érkező kisgyermekeket.

Általános Iskola

"Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt."

Az intézmény neve: Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
Az intézmény székhelye, címe: 4754 Géberjén, Kossuth út 7-11.
Igazgató: Király Ottóné
Telefon: 44-357-224
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Az intézmény fenntartói:
- Géberjén Község Önkormányzata
- Fülpösdaróc Község Önkormányzata

Mire való az iskola?

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

(Szent-Györgyi Albert)

Minden tevékenységünket áthatja legfőbb törekvésünk, hogy sikeres, boldog felnőttekké váljanak gyermekeink.

          Hiszen:  "A holnap olyan lesz,
                        amilyen a ma iskolája."

                                         (Szent-Györgyi Albert)

További információk az iskola honlapján: www.geberjen.sulinet.hu


Vissza

Elérhetőségek

email m

Géberjén Község Önkormányzata

 

4754 Géberjén

Móricz Zs. utca 30/A

 

Tel/Fax:

+36 44 357 - 231

 

Hivatalos E-mail cím:

mateneandi.vincze@gmail.com

 

mee

diszoklevel

gabrien

 

uj-tabla-3-rgb

 

epont2

 

roma log