Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MFP Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Támogatói okirat száma:  3079416026

Támogatási összeg:          17 613 331 Ft

Támogatási intenzitás:     100 %

Projekt fizikai befejezése: 2021. február 25.

Géberjén Község Önkormányzata a Magyar Falu Program, Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás megnevezésű alprogramja keretében nyert 17 613 331 Ft támogatást, melynek segítségével az Önkormányzat tulajdonában lévő Petőfi Sándor utca 0+000 kmsz és a 0+168 kmsz közötti útszakaszának és Tarjáni Építők útja 0+000 kmsz és a 0+156 kmsz közötti útszakasz felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása valósulhatott meg.

Ezen támogatási kérelem benyújtásakor célunk volt hozzájárulni az infrastrukturális fejlesztésekhez. Lakosaink számára biztosítani szerettük volna a közlekedésük biztonságát járható és felújított utakkal. A fejlesztések által szerettük volna elérni, hogy népességszámunk ne csökkenjen amiatt, hogy a munkába járást nem tudják megoldani biztonságosan, valamint egy élhető, fejlett községet biztosítsunk lakosaink számára.

Az érintett közterületi útszakaszok karbantartására az Önkormányzatnak nem volt lehetősége, így állapotuk minden évben romlott. Ezt a folyamatot sikerült megállítani és az elkövetkezendő évekre biztonságosabbá tenni a közlekedést az érintett utakon.

A megvalósítás a műszaki dokumentáció alapján folyt, így a munkák megfelelnek a terveknek. A beépített anyagok a terv, az útügyi műszaki előírások és a szerződéses kiírásának megfelelnek, valamint I. osztályú szabványos anyagok.

A lakosság tájékoztatása elsősorban a két helyre szabályszerűen kihelyezett falutábla segítette. Így a Községünkbe érkezők értesülhettek arról, hogy a Magyar Falu Program keretében fejlesztések történnek településünkön. Másrészt a támogatói tábla kihelyezése után az arra járók tudomást szerezhettek a támogatás összegéről és típusáról. Valamint Bojtor Dávid E.V. segítségével a pályázat főbb részleteit tartalmazó sajtóközlemény került kiküldésre több hírportál részére a projekt zárásakor. Géberjén Község honlapján elhelyezésre került a Magyar Falu Program emblémája is. Így a megvalósítás megfelel az Arculati kézikönyv szabályainak.

Úgy véljük, hogy a pályázat benyújtásakor tervezett céljainkat teljes mértékben elértük. A beruházásnak köszönhetően a településkép is rendezettebb lett, a lakosaink számára biztosítani tudjuk a biztonságos közlekedést megfelelő minőségű utakon. A pályázatnak köszönhetően a község lakossága részére biztosítani tudjuk a rendezett, biztonságos és szép környezetet.

Skip to content